Sự phát triển của kiến trúc bền vững tại Việt Nam: Thách thức và cơ hội
Chia sẻ:

Giới thiệu

Kiến trúc bền vững là một phương pháp thiết kế và xây dựng nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động của các công trình xây dựng đến môi trường. Mục tiêu của kiến trúc bền vững là xây dựng các công trình có tính khả thi, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng vật liệu tái chế… không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên. Đồng thời tạo ra một môi trường sống lành mạnh và tiện nghi cho con người.

Chia sẻ:
Mục Lục
Đặt hẹn ngay
CONTACT
Address

📍 : 145 Han Thuyen, Hai Chau District, Da Nang City, VietNam
📍 : 37 Nguyen Van Thu, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam

For more infomation, please send email us at:

info@izarch.vn

For consultant, please call our number :
090 713 73 33